Zásady ochrany osobních údajů

Sběr osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány přímo od jednotlivých osob nebo přes e-mail nebo Facebook.

Cíle

Zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

– správa a odesílání emailů nebo informačních bulletinů (včetně  přímého (direct) marketingu) uživatelům, kteří dali svůj souhlas;

– správa, zpracování a odpovídání na otázky, požadavky a dotazy uživatelů;

– správa a zpracování požadavků na přístup, opravu nebo vymazání dat, vznést námitku nebo na omezení zpracování.

Přesnost a aktualizace dat

Uživatelé poskytující informace musí zajistit, aby byly tyto informace přesné a aktualizované.

Předávání dat

Osobní údaje, které shromažďujeme, nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím stranám  pro komerční účely. Mohou ale být převedeny  na technické poskytovatele, kteří  budou osobní údaje zpracovávat, a kteří zajišťují výše uvedené úkony.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány a používány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a / nebo zákony.

Podle toho budou shromažďované osobní údaje vymazány vždy, když nastane jedna z následujících událostí:

– uplynutí doby uchovávání;

– uplatnění práva smazat uživatele v souladu s platnými předpisy a postupy stanovenými v níže uvedené kapitole 7.

Důvěrnost a bezúhonnost

Provádíme bezpečnostní opatření nezbytná k ochraně důvěrnosti a integrity osobních údajů, které zpracováváme.

Nemůžeme však zaručit, že tato opatření zcela zabrání jakémukoli zpřístupnění osobních údajů a nemůžeme být zodpovědni za jakékoli narušení bezpečnosti, zejména v případech podvodného chování třetí strany nebo v případě, že došlo k porušení bezpečnosti uživatelem.

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany, jak je definováno v platných právních předpisech.

Právo na přístup, právo na opravu a vymazání a právo na předmět nebo omezení zpracování

Podle platných předpisů mají uživatelé právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, nebo opravu či vymazání jejich osobních údajů, které zpracováváme, a právo omezit zpracování těchto údajů. Uživatelé mohou také vznést námitky proti zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého (direct) marketingu.

Uživatelé mohou tato práva uplatnit kdykoli bez udání důvodů. Učinit tak mohou zasláním žádosti na mail Privacy@cz.urgo.com, nebo na adresu společnosti URGO Healthcare CZ s.r.o. Bolevecká 493 109 00 Praha 10.

Tato internetová stránka používá cookies Více informací