URGO Bradavice Kryoterapie

URGO Bradavice Kryoterapie

Price

Bradavice způsobuje lidský papilomavirus (HPV), který je vysoce nakažlivý a běžně se vyskytuje v okolním prostředí. Bradavice se šíří rychle jak po těle, tak z člověka na člověka, proto je třeba je co nejrychleji a nejúčinněji ošetřit. Jedním z nejúčinnějších způsobů je jejich zmrazení (tzv. kryoterapie), nejlépe pomocí URGO Bradavice Kryoterapie*. Tento prostředek je připraven k okamžitému použití, snadno se aplikuje a je zejména vhodný pro děti. Průhledný hrot aplikátoru umožńuje přesné umístění a obklopuje celou bradavici, aby došlo k jejímu zmrazení až k jádru.

URGO Bradavice

Profesionální kryoterapeutické ošetření běžných a plantárních bradavic na rukou a na nohou z pohodlí domova.

 

 • Profesionální technologie k dispozici pro domácí použití
 • Přesný a praktický aplikátor zabraňuje riziku popálení zdravé pokožky
 • Praktická aplikace, výrobek je ihned připraven k použití

 

Návod k použití:

 

Nesundávejte aplikátor z lahvičky. Nejprve určete velikost bradavice a příslušnou dávku dle následující tabulky. Ošetření představuje 3 až 5 dávek.

 

Průměr bradavice Počet dávek kryoterapie, které je třeba aplikovat
Malá bradavice: 3 mm a menší 3 dávky
Střední bradavice: 3 mm až 5 mm 4 dávky
Velká bradavice: 6 mm a větší 5 dávek

 

 1. Bradavici nasměrujte vzhůru, aby na ni bylo možné umístit otvor aplikátoru (směřující dolů) a celou bradavici jím obklopit. Po umístění aplikátoru na bradavici se ujistěte, že okraje otvoru pevně nasedají na kůži. Aby bylo ošetření účinné, držte lahvičku kolmo, nejvýše pod úhlem 30°.

 

 1. Palcem pevně stlačte tlačítko uvolňující aerosol, a to 3x až 5x za sebou (dle tabulky výše), aby se uvolnilo množství kryogenu potřebné k ošetření vaší bradavice. Poté aplikátor držte na bradavici ještě 10 vteřin. Může se kolem ní objevit 2mm bílý kruh. Po uschnutí ošetřované oblasti se objeví malá jizva, která se za několik dnů až týdnů zahojí.

 

K odstranění bradavice dojde v průběhu 10 – 14 dní. Neošetřujte stejnou bradavici více než čtyřikrát. Pokud čtyři ošetření nemají požadovaný účinek, nejlepší bude poradit se s lékařem.

 

Vhodný pro:

 

Dospělé a děti od čtyř let věku.

 

Obsah balení:

 

1 nádoba s aplikátorem obsahující 38 ml aerosolu.

 

Kontraindikace:

 

Přípravek URGO Bradavice Kryoterapie* nepoužívejte:

 • Jestliže máte nebo jste měl/a potvrzenou diagnózu rakoviny a/nebo se léčíte na rakovinu
 • K ošetření genitálních bradavic
 • Na tmavou či vysoce pigmentovanou kůži
 • Na mateřská znaménka, (ochlupené) pigmentové skvrny, pihy či jiné neobvyklé výrůstky
 • Na podrážděnou či zanícenou kůži nebo pokud je přítomen ekzém
 • Na obličej
 • Na citlivé oblasti kůže, např.. krk, podpaží, prsa a hýždě
 • V případě neznámých kožních onemocnění nebo v případě pochybností, že se jedná o bradavici
 • V případě přecitlivělosti či alergie na extrémní chlad (chladová kopřivka)
 • U diabetiků a osob, které trpí problémy s krevním oběhem (Raynaudův syndrom)
 • U osob léčených imunosupresivy (léky snižující imunitní odpověď) nebo v případě potvrzeného autoimunitního onemocnění či kolagenózy
 • Při HIV infekci
 • U osob léčených antikoagulancii (léky snižující srážlivost krve) a osob s hemofilií (dědičná porucha srážlivosti krve)
 • U dětí do 4 let
 • V kombinaci s jiným ošetřením bradavic

 

Bezpečnostní opatření: 

 

Jedná se o extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem. Nepropichujte nebo nespalujte ji ani po použití. Chraňte ji před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nevystavujte nádobku teplotě přesahující 50°C / 122°F. Během manipulace s nádobou je zakázáno kouřit. Produkt je určen pouze k vnějšímu užití.

 

Uchovávejte produkt mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosol. Zabraňte kontaktu s očima, nevstřikujte do očí, neboť může dojít k omrzlinám a oslepnutí.

 

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, nejprve se poraďte se svým lékařem.