Kuří oka a mozoly nemusíte přetrpět, zbavte se jich nadobro!

CO JE TO MOZOL A KUŘÍ OKO?

V případě obou patologií se jedná o lokální ztvrdlou kůži, která vzniká postupně v důsledku hromadění odumřelé pokožky na různých místech nohou, mozoly mohou vznikat také na rukou. Kuří oko je oproti mozolu specifické svým umístěním nad kloubními či kostními vyvýšeninami.

Mozol má podobu neostře ohraničeného a tuhého ložiska, které má barvu okolní kůže. Povrch kůže na mozolu může být buď drsný – pak se kůže často odlupuje, nebo naopak hladký – pak v něm často vznikají bolestivé trhliny.

Kuří oka se tvoří na nohou jako kruhovitá, lehce vyvýšená, v průměru do 1 cm velká nažloutlá ložiska. U kuřích ok obvykle rozlišujeme tzv. ‚počínající stadium‘, které je lokalizováno pouze na povrchu kůže a tzv. ‚pokročilé‘ stadium, které se rozvíjí do hloubky a může způsobovat intenzivnější bolest, protože tlačí na nervová zakončení.

 

JAKÉ JSOU PŘÍČINY?

Obě patologie vznikají v důsledku přirozeného obranného mechanizmu kůže, který posiluje kůži v oblastech vystavených zvýšenému tření nebo tlaku. Častými příčinami vzniku mozolů a kuřích ok bývá abnormální anatomie nohy nebo nošení příliš těsné, nepadnoucí obuvi.

 

JAK LÉČIT TYTO TYPY ZTVRDLÉ KŮŽE?

K ošetření doporučujeme použít některý z našich výrobků URGO Coricide (na kuří oka) nebo URGO Mozoly.

Sdílet